• [网连中国]赛龙舟 包粽子 办诗会……全国各地品民俗迎端午 2019-06-12
 • 女性之声——全国妇联 2019-06-02
 • 贵州美女老板又一神作!仅花40万欧就买来两大外援 2019-05-26
 • “全域旅游大数据与目的地品牌营销”研修班在京举办 2019-05-26
 • 广州市第十五届人大常委会第十一次会议第二次全体会议 2019-05-26
 • 加强和创新社会管理理论论坛暨社会管理创新案例颁奖典礼 2019-05-06
 • 海军新型机动救生钟完成载人深潜训练 2019-04-30
 • 毕腊英:走村入户宣讲十九大精神 2019-04-30
 • 《钟馗捉妖记》反套路CP 杨蓉李子峰居然不发糖 2019-04-28
 • 专访香港特区政府财政司司长陈茂波 2019-04-23
 • 美国派往越南的第五纵队也不少。而越南却没有经过反修防修锻炼的人民。希望越南能闯过难关,不让美国第五纵队得逞。 2019-04-21
 • 好文一览的博客—强国博客—人民网 2019-04-21
 • 国家税务总局江苏省税务局昨挂牌 ——凤凰网房产南京 2019-04-13
 • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-04-11
 • 聚焦十九届中央纪委二次全会 2019-04-11
 • 书架
 • 杂文
 • 发现
 • 江苏体彩:千字文

  分享到:

  千字文全文千字文全文朗读千字文全文带拼音千字文全文解释千字文解释〖打印〗

  tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng
  天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张
  hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
  寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳
  yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng
  云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈
  jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
  剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜
  hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
  海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇
  shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
  始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐
  diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
  吊民伐罪 周发殷汤 坐朝问道 垂拱平章
  ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
  爱育黎首 臣伏戎羌 遐迩一体 率宾归王
  míng fèng zài shù bái jū shí cháng huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
  鸣凤在竹 白驹食场 化被草木 赖及万方
  gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
  盖此身发 四大五常 恭惟鞠养 岂敢毁伤
  nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
  女慕贞洁 男效才良 知过必改 得能莫忘
  wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
  罔谈彼短 靡恃己长 信使可覆 器欲难量
  mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
  墨悲丝染 诗赞羔羊 景行维贤 克念作圣
  dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
  德建名立 形端表正 空谷传声 虚堂习听
  huò yīn è jī fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
  祸因恶积 福缘善庆 尺璧非宝 寸阴是竞
  zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
  资父事君 曰严与敬 孝当竭力 忠则尽命
  lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
  临深履薄 夙兴温凊 似兰斯馨 如松之盛
  chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
  川流不息 渊澄取映 容止若思 言辞安定
  dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
  笃初诚美 慎终宜令 荣业所基 籍甚无竟
  xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
  学优登仕 摄职从政 存以甘棠 去而益咏
  yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi shàng hé xià mù fū chàng fù suí
  乐殊贵贱 礼别尊卑 上和下睦 夫唱妇随
  wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér
  外受傅训 入奉母仪 诸姑伯叔 犹子比儿
  kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
  孔怀兄弟 同气连枝 交友投分 切磨箴规
  rén cí yǐn cè zào cì fú lí jié yì lián tuì diān pèi fēi kuī
  仁慈隐恻 造次弗离 节义廉退 颠沛匪亏
  xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí
  性静情逸 心动神疲 守真志满 逐物意移
  jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí dū yì huá xià dōng xī èr jīng
  坚持雅操 好爵自縻 都邑华夏 东西二京
  bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng
  背邙面洛 浮渭据泾 宫殿盘郁 楼观飞惊
  tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng
  图写禽兽 画彩仙灵 丙舍旁启 甲帐对楹
  sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
  肆筵设席 鼓瑟吹笙 升阶纳陛 弁转疑星
  yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
  右通广内 左达承明 既集坟典 亦聚群英
  dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
  杜稿钟隶 漆书壁经 府罗将相 路侠槐卿
  hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
  户封八县 家给千兵 高冠陪辇 驱毂振缨
  shì lù chǐ fù chē jià féi qīng cè gōng mào shí lè bēi kè míng
  世禄侈富 车驾肥轻 策功茂实 勒碑刻铭
  pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
  磻溪伊尹 佐时阿衡 奄宅曲阜 微旦孰营
  huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
  桓公匡合 济弱扶倾 绮回汉惠 说感武丁
  jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
  俊乂密勿 多士寔宁 晋楚更霸 赵魏困横
  jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
  假途灭虢 践土会盟 何遵约法 韩弊烦刑
  qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
  起翦颇牧 用军最精 宣威沙漠 驰誉丹青
  jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng
  九州禹迹 百郡秦并 岳宗泰岱 禅主云亭
  yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
  雁门紫塞 鸡田赤城 昆池碣石 钜野洞庭
  kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng zhì běn yú nóng wù zī jià sè
  旷远绵邈 岩岫杳冥 治本于农 务兹稼穑
  chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
  俶载南亩 我艺黍稷 税熟贡新 劝赏黜陟
  mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì
  孟轲敦素 史鱼秉直 庶几中庸 劳谦谨敕
  líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè yí jué jiā yóu miǎn qí zhīzhí
  聆音察理 鉴貌辨色 贻厥嘉猷 勉其祗植
  xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
  省躬讥诫 宠增抗极 殆辱近耻 林皋幸即
  liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
  两疏见机 解组谁逼 索居闲处 沉默寂寥
  qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo
  求古寻论 散虑逍遥 欣奏累遣 戚谢欢招
  qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
  渠荷的历 园莽抽条 枇杷晚翠 梧桐早凋
  chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
  陈根委翳 落叶飘摇 游鹍独运 凌摩绛霄
  dān dú wán shì yù mù náng xiāng yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
  耽读玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 属耳垣墙
  jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
  具膳餐饭 适口充肠 饱饫烹宰 饥厌糟糠
  qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
  亲戚故旧 老少异粮 妾御绩纺 侍巾帷房
  wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
  纨扇圆洁 银烛炜煌 昼眠夕寐 蓝笋象床
  xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
  弦歌酒宴 接杯举觞 矫手顿足 悦豫且康
  dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
  嫡后嗣续 祭祀蒸尝 稽颡再拜 悚惧恐惶
  jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
  笺牒简要 顾答审详 骸垢想浴 执热愿凉
  lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng
  驴骡犊特 骇跃超骧 诛斩贼盗 捕获叛亡
  bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào
  布射辽丸 嵇琴阮啸 恬笔伦纸 钧巧任钓
  shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào máo shī shū zī gōng pín yán xiào
  释纷利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工颦妍笑
  nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
  年矢每催 曦晖朗曜 璇玑悬斡 晦魄环照
  zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
  指薪修祜 永绥吉劭 矩步引领 俯仰廊庙
  shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào
  束带矜庄 徘徊瞻眺 孤陋寡闻 愚蒙等诮
  wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě
  谓语助者 焉哉乎也
  相关专题
  三字经 百家姓 弟子规 千字文
 • [网连中国]赛龙舟 包粽子 办诗会……全国各地品民俗迎端午 2019-06-12
 • 女性之声——全国妇联 2019-06-02
 • 贵州美女老板又一神作!仅花40万欧就买来两大外援 2019-05-26
 • “全域旅游大数据与目的地品牌营销”研修班在京举办 2019-05-26
 • 广州市第十五届人大常委会第十一次会议第二次全体会议 2019-05-26
 • 加强和创新社会管理理论论坛暨社会管理创新案例颁奖典礼 2019-05-06
 • 海军新型机动救生钟完成载人深潜训练 2019-04-30
 • 毕腊英:走村入户宣讲十九大精神 2019-04-30
 • 《钟馗捉妖记》反套路CP 杨蓉李子峰居然不发糖 2019-04-28
 • 专访香港特区政府财政司司长陈茂波 2019-04-23
 • 美国派往越南的第五纵队也不少。而越南却没有经过反修防修锻炼的人民。希望越南能闯过难关,不让美国第五纵队得逞。 2019-04-21
 • 好文一览的博客—强国博客—人民网 2019-04-21
 • 国家税务总局江苏省税务局昨挂牌 ——凤凰网房产南京 2019-04-13
 • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-04-11
 • 聚焦十九届中央纪委二次全会 2019-04-11