• [网连中国]赛龙舟 包粽子 办诗会……全国各地品民俗迎端午 2019-06-12
 • 女性之声——全国妇联 2019-06-02
 • 贵州美女老板又一神作!仅花40万欧就买来两大外援 2019-05-26
 • “全域旅游大数据与目的地品牌营销”研修班在京举办 2019-05-26
 • 广州市第十五届人大常委会第十一次会议第二次全体会议 2019-05-26
 • 加强和创新社会管理理论论坛暨社会管理创新案例颁奖典礼 2019-05-06
 • 海军新型机动救生钟完成载人深潜训练 2019-04-30
 • 毕腊英:走村入户宣讲十九大精神 2019-04-30
 • 《钟馗捉妖记》反套路CP 杨蓉李子峰居然不发糖 2019-04-28
 • 专访香港特区政府财政司司长陈茂波 2019-04-23
 • 美国派往越南的第五纵队也不少。而越南却没有经过反修防修锻炼的人民。希望越南能闯过难关,不让美国第五纵队得逞。 2019-04-21
 • 好文一览的博客—强国博客—人民网 2019-04-21
 • 国家税务总局江苏省税务局昨挂牌 ——凤凰网房产南京 2019-04-13
 • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-04-11
 • 聚焦十九届中央纪委二次全会 2019-04-11
 • 书架
 • 杂文
 • 发现
 • 江苏e球彩:弟子规

  分享到:

  弟子规全文弟子规全文朗读弟子规全文带拼音弟子规全文解释弟子规解释〖打印〗

  zǒng xù

  总叙

  dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
  弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信
  fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
  泛爱众 而亲仁 有余力 则学文
  rù zé xiào

  入则孝

  fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
  父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒
  fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng
  父母教 须敬听 父母责 须顺承
  dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng
  冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
  chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
  出必告 反必面 居有常 业无变
  shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
  事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏
  wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng
  物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤
  qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù
  亲所好 力为具 亲所恶 谨为去
  shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū
  身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞
  qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián
  亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
  qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng
  亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声
  jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn
  谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨
  qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng
  亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床
  sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué
  丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝
  sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng
  丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生
  chū zé tì

  出则弟

  xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng
  兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
  cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
  财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯
  huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
  或饮食 或坐走 长者先 幼者后
  zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
  长呼人 即代叫 人不在 已即到
  chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng
  称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能
  lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì
  路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
  qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú
  骑下马 乘下车 过犹待 百步余
  zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
  长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐
  zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
  尊长前 声要低 低不闻 却非宜
  jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
  进必趋 退必迟 问起对 视勿移
  shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng
  事诸父 如事父 事诸兄 如事兄
  jǐn

  zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
  朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
  chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
  晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
  guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè
  冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
  zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì
  置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
  yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā
  衣贵洁 不贵华 上循分 下称家
  duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
  对饮食 勿拣择 食适可 勿过则
  nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
  年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑
  bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
  步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬
  wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì
  勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀
  huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
  缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱
  zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
  执虚器 如执盈 入虚室 如有人
  shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
  事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略
  dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
  斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问
  jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
  将入门 问孰存 将上堂 声必扬
  rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
  人问谁 对以名 吾与我 不分明
  yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
  用人物 须明求 倘不问 即为偷
  jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán
  借人物 及时还 后有急 借不难
  xìn

  fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
  凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
  huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
  话说多 不如少 惟其是 勿佞巧
  jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī
  奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
  jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán
  见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
  shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
  事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
  fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū
  凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
  bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
  彼说长 此说短 不关己 莫闲管
  jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
  见人善 即思齐 纵去远 以渐跻
  jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng
  见人恶 即内省 有则改 无加警
  wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
  唯德学 唯才艺 不如人 当自砺
  ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī
  若衣服 若饮食 不如人 勿生戚
  wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
  闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却
  wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
  闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲
  wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
  无心非 名为错 有心非 名为恶
  guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū
  过能改 归于无 倘掩饰 增一辜
  fàn ài zhòng

  泛爱众

  fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài
  凡是人 皆须爱 天同覆 地同载
  xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
  行高者 名自高 人所重 非貌高
  cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
  才大者 望自大 人所服 非言大
  yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī
  己有能 勿自私 人所能 勿轻訾
  wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
  勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新
  rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
  人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰
  rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō
  人有短 切莫揭 人有私 切莫说
  dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
  道人善 即是善 人知之 愈思勉
  yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
  扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
  shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
  善相劝 德皆建 过不规 道两亏
  fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo
  凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
  jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ
  将加人 先问己 己不欲 即速已
  ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
  恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长
  dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
  待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
  shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán
  势服人 心不然 理服人 方无言
  qīn rén

  亲仁

  tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
  同是人 类不齐 流俗众 仁者希
  guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi
  果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
  néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo
  能亲仁 无限好 德日进 过日少
  bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài
  不亲仁 无限害 小人进 百事坏
  yú lì xué wén

  余力学文

  bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
  不力行 但学文 长浮华 成何人
  dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
  但力行 不学文 任己见 昧理真
  dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
  读书法 有三到 心眼口 信皆要
  fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
  方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
  kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
  宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通
  xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
  心有疑 随札记 就人问 求确义
  fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
  房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正
  mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng
  墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
  liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì huán yuán chù
  列典籍 有定处 读看毕 还原处
  suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī
  虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
  fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì
  非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志
  wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì
  勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致
  相关专题
  三字经 百家姓 千字文 弟子规
 • [网连中国]赛龙舟 包粽子 办诗会……全国各地品民俗迎端午 2019-06-12
 • 女性之声——全国妇联 2019-06-02
 • 贵州美女老板又一神作!仅花40万欧就买来两大外援 2019-05-26
 • “全域旅游大数据与目的地品牌营销”研修班在京举办 2019-05-26
 • 广州市第十五届人大常委会第十一次会议第二次全体会议 2019-05-26
 • 加强和创新社会管理理论论坛暨社会管理创新案例颁奖典礼 2019-05-06
 • 海军新型机动救生钟完成载人深潜训练 2019-04-30
 • 毕腊英:走村入户宣讲十九大精神 2019-04-30
 • 《钟馗捉妖记》反套路CP 杨蓉李子峰居然不发糖 2019-04-28
 • 专访香港特区政府财政司司长陈茂波 2019-04-23
 • 美国派往越南的第五纵队也不少。而越南却没有经过反修防修锻炼的人民。希望越南能闯过难关,不让美国第五纵队得逞。 2019-04-21
 • 好文一览的博客—强国博客—人民网 2019-04-21
 • 国家税务总局江苏省税务局昨挂牌 ——凤凰网房产南京 2019-04-13
 • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-04-11
 • 聚焦十九届中央纪委二次全会 2019-04-11